fbpx

Stylistic Cristal S.C. is a Polish producer of crystal chandeliers.

We create unique lamps since 1992. Our family business was created thanks to over twenty years of experience of Irena Kotysz and Marek Kotysz’s creativity.

We offer you chandeliers, bracket, floor and table lamps of the highest quality. You will find classic as well as modern lamps in our offer. We also create custom chandeliers. We help in choosing lighting throughout the whole country – we match them to the size and intended use of the room. We also offer the service of installing large-size lamps. We perform renovations of chandeliers as well.

Our story

1992 – 1995

1992 – 1995

1992 – Otwarcie Firmy Juma Lighting. Główny dystrybutor Alfred Gabriel.

 

1993 – Wykonanie pierwszej lampy do Pałacu Odrowążów – MT/60.

 

1994 – Zmiana siedziby. Zwiększenie produkcji.

 

1995 – Pierwszy eksport do Arabii Saudyjskiej obejmujący 1200 lamp.

1997

1997

1997 – Rozpoczęcie produkcji lamp do Bazyliki w Licheniu. Wejście na Polski rynek oraz rozpoczęcie dostaw do hurtowni oświetleniowych.

 

1997 – Projekt dla Sheraton Conference Hall w Arabii Saudyjskiej.

2002

2002

2002 – Projekt wykonany w Arabii Saudyjskiej – sufit z kryształu.

 

2002 – Zlecenie realizowane dla Hotelu Radisson Blu.

2003 – 2010

2003 – 2010

2003 – Poszerzenie działalności o obsługę Klientów detalicznych.

 

2004 – Pierwsza wystawa na targach branżowych.

 

2007 – Otwarcie sklepu firmowego Juma Lampy.

 

2010 – Na bazie firmy Juma Lighting powstaje spółka Stylistic Cristal.

2011

2011

2011 – początek działalności rodzinnej firmy Stylistic Cristal.

1992 – 1995

1992 – 1995

1992 – Opening the company Juma Lighting. Main distributor Alfred Gabriel.

 

1993 – Producing the first lamp to the Odrowążów Palace – MT/60.

 

1994 – Change of the place of business. Increasing the production.

 

1995 – First export to Saudi Arabia including 1200 lamps.

1997

1997

1997 – Start of production of lamps for the basilica in Licheń. Entering the Polish market and launching deliveries to lighting wholesalers.

 

1997 – Project for Sheraton Conference Hall in Saudi Arabia.

2002

2002

2002 – Project made in Saudi Arabia – crystal ceiling.

 

2002 – Commission done for Radisson Blu Hotel.

2003 – 2010

2003 – 2010

2003 – Including retail Clients in the company’s activities.

 

2004 – First exhibition on trade fairs.

 

2007 – Opening a manufacturer-owned shop Juma Lampy.

 

2010 – On the basis of the firm Juma Lighting the company Stylistic Cristal is created.

2011

2011

2011 – Launching the family business Stylistic Cristal.


    Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej w polityce prywatności.